O firmie

Nasz firma zajmuje się projektowaniem w zakresie infrastruktury drogowej. Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. W ramach zadania przygotowujemy także niezbędną dokumentację formalno - prawną konieczną do uzyskania pozwolenia na budowę.

© Copyright 2022 AS-PROJEKT

Oferta

Firma AS-PROJEKT zajmuje się działalnością w zakresie projektowania infrastruktury drogowej. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wykonania projektu prosimy o kontakt.

  • Wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych dróg i placów.
  • Wykonywanie projektów konstrukcji nawierzchni.
  • Wykonywanie projektów organizacji ruchu.
  • Wykonywanie analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
  • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
  • Opracowywanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie nawierzchni drogowych.
  • Wykonywanie ekspertyz technicznych dla dróg i placów.
Mobirise Website Builder

Kontakt

Dane firmowe

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Dywizjonu 303 35C/13
80-462 Gdańsk
NIP: 984-013-81-59

Kontakt

biuro@asprojekt.net
tel. 604 479 271

Built with Mobirise ‌

Free Offline Web Maker